Regulament de Confidențialitate pentru Biroul de Coworking

Data ultimei actualizări: 12.12.2023

Scopul și Definiții

1.1 Acest regulament stabilește normele și condițiile privind tratamentul informațiilor confidentiale în cadrul biroului de coworking Xponential Transilvania.

1.2 Informație Confidențială: Orice informație sau date referitoare la activitățile, clienții, partenerii, proiectele sau orice alt aspect legat de afacerile desfășurate în cadrul biroului de coworking.

Responsabilități

2.1 Fiecare membru al biroului de coworking este responsabil să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în timpul utilizării spațiului.

2.2 Membrii vor lua măsuri pentru a preveni accesul neautorizat la informațiile confidențiale și vor informa imediat administrația biroului în cazul oricărei încălcare a securității.

Acces și Distribuție

3.1 Accesul la informațiile confidențiale este permis doar membrilor autorizați care au semnat un acord de confidențialitate.

3.2 Informațiile confidențiale nu vor fi distribuite către terți fără consimțământul scris al părții afectate.

Securitatea Informațiilor

4.1 Membrii biroului de coworking sunt obligați să păstreze informațiile confidențiale într-un mod securizat, inclusiv prin utilizarea de parole, acces restricționat și alți mecanisme de securitate.

4.2 Echipamentele tehnologice utilizate în cadrul biroului de coworking trebuie să fie securizate și actualizate pentru a preveni riscurile de acces neautorizat.

Păstrarea și Distrugerea Informațiilor

5.1 Informațiile confidențiale vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar și vor fi distruse în mod sigur atunci când nu mai sunt necesare.

5.2 Membrii sunt responsabili să șteargă sau să distrugă în mod corespunzător documentele și datele care conțin informații confidențiale.

Consecințe ale Încălcării Regulamentului

6.1 Încălcarea acestui regulament poate duce la sancțiuni, inclusiv rezilierea contractului de închiriere a spațiului de coworking și/sau acțiuni legale.

6.2 Părțile afectate de o încălcare a confidențialității au dreptul de a solicita compensații pentru daunele suferite.

Dispoziții Generale

7.1 Acest regulament poate fi actualizat periodic și toți membrii vor fi notificați despre schimbările aduse.

7.2 Niciuna dintre părți nu va fi considerată responsabilă pentru încălcările confidențialității cauzate de forța majoră.

7.3 Orice modificare a acestui regulament va fi valabilă doar dacă este scrisă și semnată de ambele părți.