Termeni și condiții de utilizare site web

Prin utilizarea sau navigarea pe acest site (www.xponential.ro) web („Site-ul”) sau pe oricare dintre celelalte site-uri web („Site-urile Grupului”) ce aparțin firmei Xponential Transylvania SRL. („Grupul”), confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, precum și cu toate legile și reglementările în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, atunci nu trebuie să utilizați acest Site web. Putem modifica acești Termeni și Condiții în orice moment și fără notificare, deci vă sugerăm să vizitați această pagină periodic pentru a verifica Termenii și Condițiile. Prin utilizarea acestui Site, după ce noi operăm eventuale modificări, sunteți de acord cu respectivele modificări, indiferent dacă le-ați verificat sau nu.

Confidențialitate

Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate și Politica privind Fișierele Cookie, care se aplică și pentru vizita dumneavoastră pe acest site.

Conținutul Site-ului web

Toate materialele, inclusiv imagini, detalii, date, ilustrații, modele, pictograme, fotografii, videoclipuri, texte, software, grafică, scripturi, logo-uri și alte materiale cuprinse în acest site (denumite colectiv „Conținut”) reprezintă proprietatea exclusivă (fie directă, fie indirectă) a Grupului și/sau a furnizorilor săi de conținut. Conținutul este protejat de drepturile de autor, mărcile înregistrate, mărcile de servicii și alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Grup. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit de Termeni și Condiții sunt rezervate de Grup.

Toate mărcile, logo-urile și design-urile Grupului prezentate pe oricare dintre site-urile web ale Grupului sunt considerate mărci comerciale și mărci de servicii exclusive (fie direct, fie indirect) ale Grupului. Niciun fel de licențe sau drepturi asupra acestor mărci, logo-uri sau design-uri, sau asupra altor drepturi de proprietate ale Grupului, nu sunt acordate sau conferite dumneavoastră.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci de servicii prezentate pe oricare dintre site-urile web ale Grupului și care nu sunt proprietatea Grupului sunt deținute de către proprietarii lor legitimi.

Utilizarea Site-ului și Restricții

Acest site web și conținutul său sunt destinate exclusiv uzului personal și necomercial al dvs. Orice altă formă de utilizare a site-ului web sau a conținutului său este strict interzisă, inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea, ștergerea, transmiterea, publicarea, distribuirea, caching-ul proxy, încărcarea, postarea, redistribuirea, relicențierea, vânzarea, copierea, republicarea sau orice altă formă de diseminare fără permisiunea expresă în scris a Grupului sau a proprietarului. Nu este permisă includerea niciunei mărci comerciale sau logo al Grupului, nici utilizarea de meta tags sau alt text ascuns fără consimțământul prealabil în scris. Transmiterea de link-uri către site-ul web este interzisă fără acordul nostru scris obținut în prealabil. Utilizarea sistemelor de tip spider, robot sau alte instrumente de extragere sau colectare a datelor este explicit interzisă.

Puteți vizualiza și tipări o copie a conținutului afișat pe site-ul web și aveți dreptul să descărcați o copie a oricărui conținut destinat descărcării, exclusiv pentru uz personal. Cu toate acestea, nu aveți voie să modificați conținutul în niciun fel, inclusiv, dar fără a se limita la, eliminarea sau modificarea notificărilor privind drepturile de autor sau de proprietate. Drepturile, titlurile și interesele asupra conținutului nu se transferă prin copierea sau descărcarea materialului. Informațiile furnizate pe acest site web sunt gratuite și au un scop informativ, necreând o relație bazată pe servicii de afaceri sau profesionale între dumneavoastră și Grup.

Comportament Online

Sunteți de acord să utilizați site-ul web doar în scopuri legale. Este interzisă postarea sau trimiterea către sau prin site-ul web a oricăror materiale ilegale, dăunătoare, amenințătoare, abuzive, hărțuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, profanatoare sau care instigă la ură sau a oricăror materiale care pot conduce la infracțiuni civile sau criminale conform legii. Ne rezervăm dreptul de a dezvălui orice conținut sau comunicare electronică de orice fel, inclusiv profilul, adresa de e-mail și alte informații, în următoarele situații: (1) pentru a răspunde oricăror cerințe legale sau guvernamentale; (2) dacă dezvăluirea este necesară sau potrivită pentru operarea site-ului web; sau (3) pentru a proteja drepturile sau proprietatea grupului, a afiliaților săi și a dvs.

Acuratețea informațiilor

Grupul depune eforturi rezonabile pentru a furniza informații corecte și actualizate, însă nu poate garanta că toate informațiile de pe acest site web sunt precise, complete, fiabile, la zi sau lipsite de erori, și nici că site-ul web este lipsit de viruși. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice eroare sau omisiune din conținutul acestui site web. Deși ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul, de a îmbunătăți site-ul web sau de a corecta erorile sau omisiunile în orice moment și fără notificare prealabilă, nu suntem obligați să facem aceste modificări. Ne propunem să actualizăm informațiile periodic, dar nu garantăm absența inexactităților. Utilizarea informațiilor de pe acest site web se realizează pe propriul dumneavoastră riscul, iar Grupul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere de date, de profit sau alte daune și pierderi cauzate de utilizarea acestui site web.

Linkuri către Site-uri web terțe

Linkurile de pe acest site web pot să conducă către servicii sau site-uri web care nu sunt controlate sau operate de Grup. Furnizăm aceste linkuri în scop informativ. Linkurile nu implică susținerea site-ului web sau a serviciului respectiv. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru alte site-uri web sau servicii. Orice utilizare a oricărui site web sau serviciu conectat la acest site web se face pe propria dumneavoastră răspundere.

Declinarea garanțiilor și Limitarea răspunderii

Acest site web și conținutul său sunt furnizate de grup „ca atare” și „conform cu disponibilitatea”, fără nicio reprezentare sau garanție de orice fel, fie explicită, fie implicită. Grupul renunță expres la orice fel de garanții exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu sau neîncălcare. Grupul nu își asumă nicio responsabilitate față de nicio terță parte pentru orice pierdere directă, indirectă, punitivă, incidentă, compensatorie, specială, consecințială sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de date, venituri sau profit, pierderi sau daune ale proprietății, întreruperi ale activității de afaceri sau pierdere a programelor sau datelor, care pot să apară din sau în legătură cu acest site web sau serviciile legate de acesta prin acest site web, sau din orice copiere, afișare sau utilizare a acestora, indiferent de cadrul legal pe care se bazează acuzația, chiar dacă grupul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Aceasta include, dar nu se limitează la, orice daune care pot să apară din cauza unor erori, omisiuni, viruși, întârzieri sau întreruperi ale utilizării sau a serviciilor, indiferent de motiv. Grupul nu va fi responsabil pentru pierderile sau daunele rezultate din sau legate în orice mod de la un site web terț sau de la conținutul accesat prin linkuri de pe acest site, de la utilizarea acestui site sau de la orice software pentru echipamente legat de acest site.

Legislația din anumite state nu permite limitări asupra garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. În cazul în care aceste legi sunt aplicabile, este posibil ca negările, excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice, iar răspunderea să fie limitată la măsura maximă permisă de lege.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Grupul împotriva oricăror acuzații, acțiuni, cereri, pierderi sau daune ale terților (inclusiv costuri și onorarii de avocați) care ar putea să apară din sau în legătură cu încălcarea acestor Termeni și Condiții, utilizarea Site-ului web sau încălcarea drepturilor unor terți.

Compensarea încălcărilor

Grupul își rezervă dreptul de a căuta compensare conform legii și în conformitate cu încălcarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a bloca accesul de la o anumită adresă IP.

Feedback și alte sugestii

Toate mesajele de feedback, idei și alte sugestii pe care le trimiteți prin acest Site web vor fi considerate ca nesupuse confidențialității și neproprietare și pot fi dezvăluite sau utilizate de Grup în orice scop, fără nicio obligație de compensare către dvs. Toate datele personale furnizate Grupului vor fi gestionate conform Politicii noastre de confidențialitate.

Legile aplicabile

Acest Site web și Conținutul său sunt prezentate exclusiv în scopul promovării serviciilor disponibile ale Grupului. Site-ul este controlat și administrat de Xponential Transylvania. Sunteți responsabil de respectarea legilor din jurisdicția din care accesați acest Site web și vă angajați să nu accesați sau să utilizați informațiile de pe acest Site web încălcând asemenea legi. Acești Termeni și Condiții, precum și utilizarea dvs. a Site-ului, vor fi guvernate de legile fundamentale ale României, în special de Convenția de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri, din 11 aprilie 1980. Eșecul în aplicarea drepturilor conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la oricare dintre termenii sau condițiile din acești Termeni și Condiții.

Soluționarea disputelor

Conform prevederilor de mai jos, orice dispută sau controversă referitoare la acești Termeni și Condiții sau la acest site web va fi soluționată prin intermediul unei proceduri de arbitraj. Hotărârea arbitrilor va fi considerată definitivă pentru toate părțile implicate. În limitele maxime permise de lege, niciun arbitraj nu va fi asociat cu un alt arbitraj care vizează alte părți supuse acelorași Termeni și Condiții, fie că este vorba de arbitraj de grup sau alt tip de procedură similară.

Doar pentru Statele Unite: Orice dispută sau controversă referitoare la acești Termeni și Condiții sau la acest site web (fără a exclude pretențiile de despăgubire solicitate de Grup) în Statele Unite va fi soluționată prin intermediul unei proceduri de arbitraj conform regulilor actuale ale Asociației Americane de Arbitraj. Locul procedurii de arbitraj va fi în Pensylvania. Hotărârea arbitrilor va fi considerată definitivă pentru toate părțile implicate. În limitele maxime permise de lege, niciun arbitraj nu va fi asociat cu un alt arbitraj care vizează alte părți supuse acelorași Termeni și Condiții, fie că este vorba de arbitraj de grup sau alt tip de procedură similară.

Altele

În cazul în care se constată că orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este nevalidă sau inaplicabilă, această constatare nu va afecta celelalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor. Indiferent de dispozițiile legale sau statutare contrare, orice dispută sau acțiune derivată din sau legată de utilizarea acestui site web sau în conformitate cu acești Termeni și Condiții trebuie să fie înregistrată într-un termen maxim de un (1) an de la apariția disputei sau acțiunii respective, sau va fi considerată prescrisă definitiv. Titlurile secțiunilor din acești Termeni și Condiții sunt furnizate doar în scopuri informative.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la acest Site, trimiteți-ne un e-mail la hello@xponential.ro

Detalii privind dreptul de proprietate asupra Site-ului

Acest site aparține Xponential Transylvania S.R.L. (un membru al Xanga Holding), iar conținutul acestui Site este stabilit exclusiv de către Xponential Transylvani S.R.L. este înregistrată în România, cu numărul de înregistrare 40158957, având sediul social la adresa: Bld. 21 Decembrie 1989, Nr. 16, Cluj-Napoca, Judet: Cluj.